Samtal med Marita Matikainen – Full Version – OOO Yoga Mat – MM10001

Vi samtalar med Marita Matikainen - Första kunden på en…