Samtal med Marita Matikainen – Extended Version – OOO Yoga Mat – MM10011

Vi samtalar med Marita Matikainen - Första kunden på en…